Materiały EDB

W tym dziale będziemy publikować materiały związane z przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa.

FILMY INSTRUKTAŻOWE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

1. Ocena sytuacji

2. Resyscutacja (RKO) dorosłych

3. Wczesna sefibrylacja (AED)

4. Atak padaczki

5. Omdlenia

6. Pozycja boczna bezpieczna

7. Resyscutacja (RKO) dzieci

8. Resyscutacja (RKO) niemowląt

9. Zakrztuszenia u dorosłych

10. Zakrztuszenia u niemowląt

11. Krwotoki i rany

12. Oparzenia termiczne