Kontakt

58-316 Wałbrzych, ul. Grodzka 71

NIP – 8861067300

REGON – 001094693

Sekretariat:

tel./fax 74 664 88 44, e-mail: sekretariat@psp21wch.pl

 

Dyrekcja:

Aleksandra Nowak – dyrektor (sekretriat@psp21wch.pl)

Katarzyna Chomicka – wicedyrektor (klasy 0-III i Gim)  k.chomicka@psp21wch.pl

Wiesława Wąsik – wicedyrektor (klasy IV – VIII)  w.wasik@psp21wch.pl

 

Kadry: 74 664 88 46 (kadry@psp21wch.pl)

Informatyk: 74 664 88 41 (informtyk@psp21wch.pl)

Portiernia: 74 664 88 61

Świetlica: 74 664 88 59 (swietlica@psp21wch.pl)

Biblioteka: 74 664 88 58 (biblioteka@psp21wch.pl)

Pedagog: Anna Dulska

Pedagog: Iwona Bołzan-Polowy

 

Mapa: