Egzamin gimnazjalny

Arkusze egzaminu gimnazjalnego:

Arkusze 2018:

historia i WOS arkusz [pobierz]
język polski arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz]
przyroda arkusz [pobierz]
matematyka arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz]
język angielski (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język angielski (R) arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (R) arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz] + transkrypcja [pobierz]

Arkusze 2017:

historia i WOS arkusz [pobierz]
język polski arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz]
przyroda arkusz [pobierz]
matematyka arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz]
język angielski (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język angielski (R) arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (R) arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz] + transkrypcja [pobierz]

Arkusze 2016:

historia i WOS arkusz [pobierz]
język polski arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz]
przyroda arkusz [pobierz]
matematyka arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz]
język angielski (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język angielski (R) arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (R) arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz] + transkrypcja [pobierz]

Arkusze 2015:

historia i WOS arkusz [pobierz]
język polski arkusz [pobierz]
przyroda arkusz [pobierz]
matematyka arkusz [pobierz]
język angielski (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język angielski (R) arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (R) arkusz [pobierz] + karta rozwiązań [pobierz] + transkrypcja [pobierz]

Arkusze 2014:

historia i WOS arkusz [pobierz]
język polski arkusz [pobierz]
przyroda arkusz [pobierz]
matematyka arkusz [pobierz]
język angielski (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język angielski (R) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (R) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]

Arkusze 2013:

historia i WOS arkusz [pobierz]
język polski arkusz [pobierz]
przyroda arkusz [pobierz]
matematyka arkusz [pobierz]
język angielski (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język angielski (R) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (R) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]

Arkusze 2012:

historia i WOS arkusz [pobierz]
język polski arkusz [pobierz]
przyroda arkusz [pobierz]
matematyka arkusz [pobierz]
język angielski (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język angielski (R) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (P) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]
język niemiecki (R) arkusz [pobierz] + transkrypcja [pobierz]