PSP 21 im. olimpijczyków polskich w wałbrzychu

Fundacja KGHM wspiera naszą szkołę

Fundacja KGHM wspiera naszą szkołę

Od września w szkole rozpoczęła się realizacja projektu „Przygody z matematyką”, którego autorkami są panie Małgorzata Pokorska i Katarzyna Chomicka. Jest on kontynuacją  działań rozpoczętych w 2015 roku w ówczesnym Gimnazjum nr 7.  W ramach tegorocznych działań możliwe jest funkcjonowanie grupy matematyczno- informatycznej w klasie 3d gimnazjum oraz na jej wzór rozpoczęcie przygotowania dzieci w klasie 4a do utworzenia w klasie szóstej  zespołu  o podobnym profilu. Będzie się to działo poprzez zwiększenie ilości godzin matematyki w tej klasie i pracę z podziałem na grupy.

Czytaj więcej O tej wersjiFundacja KGHM wspiera naszą szkołę